0903 703 097
Po - Pia: 07:00 - 19:00

Doprava, platba, ZÁRUKA

A REKLAMÁCIE, obaly

Hlavným mestom nášho impéria je prímorské mestečko SENEC. Odtiaľ vyrážame na všetky svetové strany, aby sme rozviezli objednávky do vašich príbytkov - spravidla do 50km od Senca - v Senci, Bratislave, Malackách, Stupave, Modre, Pezinku, Trnave, Šamoríne, Hlohovci a všelikde inde.

DELENIE CENY ZA DOPRAVU (1,00 €)

V prípade, že nájdete na Vašej ulici ďalšieho zákazníka alebo zákazníkov a môžeme vám Vaše objednávky doručiť naraz, budete mať dopravu za euro. 

Osobný rozvoz (2,00 €)

Objednávky rozvážame spravidla do 50 km od Senca od pondelka do nedele. Deň, aj konkrétny čas dodania si so zákazníkmi pred každou objednávkou dohadujeme telefonicky, príp. e-mailom, prihliadajúc na preferencie zákazníka. V prípade, že dopredu viete, kedy by vám najviac vyhovovalo prevziať objednávku, napíšte nám to, prosíme, do poznámky k objednávke.

OSOBNé ROZVOZY robíme podľa dohody s našími zákazníkmi 7 dní v týždni.

ODBERNÉ MIESTA (2,00 )

Odberné miesto je spravidla obchodík alebo kaviareň, kam vozíme objednávky v prípade, že vám nevyhovuje dodávka domov a vy si ich tam môžete v čase otváracích hodín prevziať. 

ČOKOLÁDOVŇA MLSNÁ EMMA (PEZINOK)
M.R. Štefánika 2, piatky od 15:30 do 20:00

PREVÁDZKA MATIS&MATIS (SENEC)
Robotnícka 3A, pondelok-piatok od 09:00 do 18:00

KVETINÁRSTVO REZIDENCIA (BA, ZÁHORSKÁ BYSTRICA)
Bratislavská 53/B, štvrtky od 16:45 do 19:00

BIOPARK - POTRAVINY PRE ZDRAVIE (MODRA)
Štúrova 107, piatky od 15:45 do 18:00

 

Platba

Zákazníci, ktorí využijú osobný rozvoz, majú možnosť platiť v hotovosti alebo kartou. K objednávkam dodaným na odberné miesta bude pribalená faktúra so splatnosťou 5 dní od dodania objednávky (platba bankovým prevodom).

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 10 (slovom desať) percent rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či nedostatok. 

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

OBALY

Recyklujeme všetko, čo sa len dá. A robíme to radi. Lebo nám záleží na tom, akú ekologickú stopu zanechávame. Takže vaše objednávky dostávate v kartónových boxoch, za každý vždy zaplatíte zálohu 1 € a za každý jeden, ktorý nám vrátite, vám vrátime 1 €. Nech budú boxy v akomkoľvek stave, aj keď už obaly doslúžili a nebudeme ich viac používať. My ich odovzdáme do separovaného zberu odpadu a niečo potrebné z nich zase vyrobia.